Odbor

Predsjednik Organizacionog odbora: mr. sc. dr. Nihad Selimović

Potpredsjednik: doc. dr. sc. Amra Tuzović

Predsjednik Naučnog odbora: doc. dr. sc. Samir Pačavar 

IspisE-mail