O organizatoru

Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku, osnovan je 2006.godine, pod nazivom Grafički fakultet i kao takav je bio prvi i jedini  Fakultet u Bosni i Hercegovini.

Kako procesi tranzicije i globalizacije društva zahtjevaju uvođenje novih načina i različitih pristupanja u rješavanju svakodnevnih pitanja koja su od interesa za pojedinca i društvo, 2011. godine izvršena je promjena naziva Grafički fakultet u Fakultet za tehničke studije.

Prateći iskustva i pozitivna dostignuća srodnih fakulteta u regionu i šire, nastavničko, saradničko i ostalo stručno osoblje Fakulteta za tehničke studije, postavilo je sebi obavezu da i u budućnosti mladim ljudima u Bosni i Hercegovni i inostranstva ponudi prepoznatljive studijske programe čija sadržina i način realizacije je usporediv sa većinom studijskih programa koji se realizuju u regionu i Evropi.

Opredjeljenost Fakulteta za pružanje kvalitetnog visokog obrazovanja i naučnog-istraživačkog rada, te činjenica da je Fakultet za tehničke studije osovan među prvim privatnim visokoškolskim ustanovama koje obrazuje studente iz područja tehničkih nauka, zasigurno pokazuje da današnji rad  i intelektualni potencijal Fakulteta može i u budućnosti biti snažna potpora i oslonac razvoju pojednica, a samim time i Bosne i Hercegovine kao i regiona.

 

ŠtampaEl. pošta