Ured konferencije

Alma Opardija  – voditeljica

Mr. Emina Terzić – PR i mediji 

Jasmir Smailbegović, BA – web i grafički dizajn

Mr Aldin Obućina - stručni saradnik 

Selver Grabus - tehnička priprema i web

 

 

ŠtampaEl. pošta