O NAMA

Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku, osnovan je 2006. godine, pod nazivom Grafički fakultet i kao takav je bio prvi i jedini Fakultet u Bosni i Hercegovini.
Kako procesi tranzicije i globalizacije društva zahtjevaju uvođenje novih načina i različitih pristupanja u rješavanju svakodnevnih pitanja koja su od interesa za pojedinca i društvo, 2011. godine izvršena je promjena naziva Grafički fakultet u Fakultet za tehničke studije.

Prateći iskustva i pozitivna dostignuća srodnih fakulteta u regionu i šire, nastavničko, saradničko i ostalo stručno osoblje Fakulteta za tehničke studije, postavilo je sebi obavezu da i u budućnosti mladim ljudima u Bosni i Hercegovni i inostranstva ponudi prepoznatljive studijske programe čija sadržina i način realizacije je usporediv sa većinom studijskih programa koji se realizuju u regionu i Evropi.

Opredjeljenost Fakulteta za pružanje kvalitetnog visokog obrazovanja i naučnog-istraživačkog rada, te činjenica da je Fakultet za tehničke studije osovan među prvim privatnim visokoškolskim ustanovama koje obrazuje studente iz područja tehničkih nauka, zasigurno pokazuje da današnji rad i intelektualni potencijal Fakulteta može i u budućnosti biti snažna potpora i oslonac razvoju pojednica, a samim time i Bosne i Hercegovine kao i regiona.

AKREDITOVANA VISOKOŠKOLSKA USTANOVA

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona u utorak, 26. januara 2021. godine, Univerzitetu u Travniku uručeno je Rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove. Time se zvanično objavljuje da je kvalitet dosadašnjeg rada Univerziteta u Travniku ovjeren pečatom akreditacije.

Rješenje o institucionalnoj akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet u Travniku  izdato je na osnovu preporuke Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH (HEA BiH) u kojoj se navodi da je Univerzitet u Travniku ispunio sve propisane uslove za izdavanje institucionalne akreditacije.

Povjerenje studenata, nastavnog osoblja i svih uposlenika opravdano je kroz zajednički predani rad i opredjeljenje da se Univerzitet u Travniku u akademskoj zajednici Bosne i Hercegovine artikulira kao priznata visokoškolska ustanova sa potencijalima koji su vidljivi i prepoznati u ishodima učenja, usvojenim znanjima i vještinama koji studenti steknu tokom svoga obrazovanja.

Studijski smjerovi

Trajanje: 4+1 / 3+2

 • Arhitektura
 • Građevina
 • Grafičko inženjerstvo i dizajn
 • Inženjerska informatika
 • Tekstilno inženjerstvo i dizajn
 • Sigurnost i zaštita na radu i zaštita od požara

Ciklusi studija

 • I CIKLUS – Dodiplomski studij (3 ili 4 godine)
 • II CIKLUS – Magistarski/diplomski studij (1 ili 2 godine)
 • III CIKLUS – Doktorski studij (3 godine)

Načini studiranja

 • Redovan studij
 • Vanredan studij
 • DL – Učenje na daljinu

GLAVNI ORGANIZATOR

Fakultet za tehničke studije
Univerzitet u Travniku
Aleja konzula br. 5
Travnik, Bosna i Hercegovina

KONTAKT:
info@fts.ba

+387 30 540 876
+387 61 225 299

TIMOD

Međunarodni simpozij tekstilnog inženjerstva i modnog dizajna

KONTAKT:
timod@eftfts.edu.ba

TFW 2024

Travnik Fashion Weekend 

KONTAKT:
tfw@eftfts.edu.ba